START

Ritziteatern är en fri teatergrupp som bildades av skådespelerskorna Agneta Ahlin och Ingalill Rydberg, utbildade vid Teaterhögskolan i Stockholm (då Statens Scenskola).

Båda har mångårig erfarenhet av barn/ungdom och vuxenteater, både från institutioner och fria grupper.
1992 på Teater Brunnsgatan Fyra (då under ledning av Allan Edwall) gjordes den första föreställningen "I Galen Tunna".

Sedan dess har Ritziteatern producerat ett stort antal nydanande och dagsaktuella föreställningar både för barn och vuxna. Ritziteatern har turnérat, spelat och samarbetat med ett flertal teatrar i landet. Ritziteatern har också arbetat med Kultur i Skolan och Forumteater.

 

Copyright och upphovsrätt
Allt material på denna webbplats tillhör Ritziteatern AB eller i förekommande fall aktuell uppdragsgivare. Det betyder att bilder, text och annat inte får kopieras och spridas vidare utan uttryckligt tillstånd från Ritziteatern AB eller andra berörda parter. Kontakta oss om du vill använda text eller bild för publicerning.